Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon:

Ülkemizin, çağdaş dünyada öncü ve önder olması için M. Kemal ATATÜRK ilke ve devrimleri ışığında, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, eğitime,ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olacaktır.

 

Vizyon:

 

Amasya Üniversitesi, Amasya’nın tarihte yerine getirdiği öz görevi ve öz görüşü ile akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, sanat, bilim, yönetim öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur. 

 

Temel Değerler

Üniversitemizin misyon ve vizyonunun arka planında yer alan temel değerler, stratejik planlama için son derece önemlidir. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Bu bağlamda temel değerler Üniversitemizin çalışma felsefesini ortaya koyarak misyonunu gerçekleştirmesine, vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

 

Bu kıstaslar altında temel değerlerimiz kişilere yönelik temel değerler, süreçlere yönelik temel değerler ve performansa yönelik temel değerler olmak üzere üç kısımda ele alınmıştır:

 

Kişilere Yönelik Temel Değerler

 

 • Paylaşımcılık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Katılımcılık
 • Motivasyon
 • Hoşgörü
 • Kurumsal Aidiyet
 • Doğruluk ve dürüstlük
 • Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu
 • Verimlilik

 

Süreçlere Yönelik Temel Değerler

 

 • Yenilik ve dinamizm
 • Demokrasi
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Farklı görüş ve değerlere saygı
 • Toplumsal ve çevresel duyarlılık
 • Sosyal Sorumluluk
 • Adalet
 • Öğrenci Odaklılık
 • Nesnellik
 • Liyakat
 • Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek
 • Evrensellik

 

Performansa Yönelik Temel Değerler

 

 • Verimlilik
 • Bilimsel Üretkenlik
 • Sürekli iyileştirme
 • Akademik özgürlük