Çalışma Grupları Görev Tanımları

                                                          GÖREV VE SORUMLULUKLAR

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ORGANİZASYONDAKİ YERİ

Rektör’e bağlı olarak çalışır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçlarının Üst Yönetim’e raporlanması,
 • Üniversite’de öğrenci odaklılık kavramının bilincinde olunmasının ve bu bilincin yaygınlaştırılmasının sağlanması,
 • KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardında Yönetim Temsilcisine verilen görevleri yerine getirmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Yönetim Temsilciliği için herhangi bir nitelik öngörülmemiştir.

KALİTE SORUMLUSU

ORGANİZASYONDAKİ YERİ

Yönetim Temsilcisi’ne bağlı olarak çalışır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçlarının Üst Yönetim’e raporlanması,
 • Üniversite’de öğrenci odaklılık kavramının bilincinde olunmasının ve bu bilincin yaygınlaştırılmasının sağlanması,
 • KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi
 • KYS ile ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak.
 • Görevlerinden dolayı Kalite Koordinatörü ve Yönetim Temsilcisine karşı sorumludur.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi’ne katılmış olmak.