İdari Birim Sorumluları

İDARİ BİRİMLER - KALİTE KURULU TAKIMLARI

BİRİM

TAKIM (Kalite Temsilcisi & Kalite Süreç Yöneticisi)

GENEL SEKRETERLİK

Çetin ALPASLAN

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Zuhal ÇELİK

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ali BAŞTUĞ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Filiz DENİZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Fatma PINARBAŞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Özlem YILDIZ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Satılmış KANAR

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Aziz ŞEKER

KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI

Hasan DEMİR