GENEL HATLARIYLA GÖREV TANIMLAMALARIMIZ OLUŞTURULMUŞTUR

Görev tanımı oluşturmadan önce GÖREV TANIMI HAZIRLAMA PROSEDÜRÜMÜZÜ okuyunuz

Eksik görev tanımı olduğunu düşünüyorsanız  BOŞ ŞABLON kullanıp görev tanımını oluşturup Döküman Kodu alınız ayrıca bir kopyasını excel ortamında KALİTE BİRİMİMİZE gönderiniz.

E-Posta: kalite@amasya.edu.tr

 

Görev tanımlarınız aşağıdaki listede var ise mouse ile sağ tuşu kullanıp bağlantıyı kopyala diyerek Sayfanızdaki İÇ KONTROL sekmesine link olarak verebilirsiniz veya görev tanımını tamamen kopyalayıp İÇ KONTROL->Görev Tanımları sayfanıza yapıştırabilirsiniz.

Görev Tanımlamaları İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır.

1.Dekan Görev Tanımı

2.Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

3.Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

4.Bölüm Başkanı Görev Tanımı

5.Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı

6.Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

7.Öğretim Üyesi Görev Tanımı

8.Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

9.Öğretim Görevlisi  Görev Tanımı

10.Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) Görev Tanımı

11.Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

12.Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

13.Meslek Yüksekokulu Müdürü Görev Tanımı 

14.Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

15.Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

16.Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

17.Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı

18.Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

19.Öğrenci İşleri Yetkilisi Görev Tanımı

20. Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu

21.Müdür Sekreteri Görev Tanımı

22.Dekan Sekreteri Görev Tanımı

23.Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

24.Teknisyen Görev Tanım Formu

25.Tekniker Görev Tanım Formu

26. Fotokopi Görevlisi  Görev Tanım Formu

27.Büro Personeli Görev Tanımı

28.Haber Koordinatörü Görev Tanımı

29.Tekniker(Grafik Tasarımcı) Görev Tanımı

30.Sunucu Görev Tanımı

31.Fotoğrafçı Görev Tanımı

32.Kart Basım Görevlisi Görev Tanımı

33.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Görev Tanımı

34.İç Denetçi Görev Tanımı

35.Şef Görev Tanımı

36.Yemekhane Sorumlusu Görev Tanımı

37.Personel Daire Başkanı Görev Tanımı

38.Bilgi İşlemDaire Başkanı Görev Tanımı

39.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanımı

40.Personel Daire Başkanlığı -Akademik Personel Atama Birimi Görev Tanımı

41.Personel Daire Başkanlığı-İdari Personel Birimi Görev Tanımı

42.Rektör Yardımcısı Görev Tanımı

43.Enstitü Sekreteri Görev Tanımı

44.Enstitü Müdürü Görev Tanımı

45.Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

46. Sekreter (DB) Görev Tanımı

47. Araç işletme Amiri Görev Tanımı

48.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Görev Tanımı

49.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı

50.Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

51.Temizlik Görevlisi Görev Tanımı

52.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Mimar Görev Tanımı

53.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Mühendis Görev Tanımı

54.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Şoför Görev Tanımı

55.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

56.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

57.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Yapım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

58.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Araç İşletme Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

59.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Tekniker Görev Tanımı

60.Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

61.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Görev Tanımı  

62.Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Büro Personeli Görev Tanımı

63-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Birimi Görev Tanımı

64.Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı

65.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Tanımı

66.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Muhasebe Yetkilisi Görev Tanımı

67.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi+ Görev Tanımı

68.Hukuk Müşavirliği - Hukuk Müşaviri Görev Tanımı

69.Hukuk Müşavirliği - Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

70.Hukuk Müşavirliği - Avukat Görev Tanımı

71.Kaloriferci Görev Tanımı

72.Marangoz Görev Tanımı

73.Rektörlük Makam Hizmetleri-Özel Kalem Müdürü Görev Tanımı

74.Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanımı

75.Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

76.Koordinatör Görev Tanımı

77.Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

78.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

79.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

80.Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Müdürlüğü Görev Tanımı

81.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

82.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Hemşire Görev Tanımı

83.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

84.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Psikolog Görev Tanımı

85.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Destek Hizmetler Birimi Görev Tanımı

86.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Beslenme Birimi (D) Görev Tanımı

87.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Satın Alma Birimi Görev Tanımı

88.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Satın Alma Şube Müdürü Görev Tanımı

89.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Tahakkuk Şube Müdürü Görev Tanımı

90.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

91.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Taşınır Mal Kayıt Kontrol Birimi Görev Tanımı

92.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Bütçe Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı

93.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Birimi Görev Tanımı

94.Merzifon İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dekan Sekreteri- Evrak Kayıt Görev Tanımı

95.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Birimi (D) Görev tanımı

96.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Şube Müdürü Görev Tanımı

97.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Koruma ve Güvenlik-Sivil Savunma Şube Müdürü Görev Tanımı

98.İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanımı

99.Genel Sekreterlik -Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

100.Genel Sekreterlik -Şube Müdürü Görev Tanımı

201.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri Görev Tanımı

202.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(2) Görev Tanımı

203.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(3) Görev Tanımı

204.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(4) Görev Tanımı

205.Genel Sekreterlik -Evrak Dağıtım Birimi Görev Tanımı

206.Genel Sekreterlik -Evrak Dağıtım Birimi(2) Görev Tanımı

207.Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı

208.Genel Sekreter Görev Tanımı

209.Rektörlük - Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Görev Tanımı

210.Rektörlük - Makam Hizmetleri Görev Tanımı

211.Rektörlük -Rektör Sekreteri Görev Tanımı

212.Rektörlük -Rektör Yardımcısı Sekreteri Görev Tanımı

213.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Görev Tanımı

214.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Şube Müdürü Görev Tanımı

215.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Kütüphaneci Görev Tanımı

216.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Öğr.Görevlisi Görev Tanımı

217.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Bilişimci  Görev Tanımı

218.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Teknisyen Görev Tanımı

219.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Teknik Destek Birimi  Görev Tanımı

220.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Birimi Görev Tanımı

221.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Güvenlik ve Ağ Birimi Görev Tanımı

222.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Şube Müdürü Görev Tanımı

223.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Network ve Sunucu Yönetim Birimi Görev Tanımı

224.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Birimi Görev Tanımı

225.Akademik Danışman Görev Tanımı

226.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- HaritaTeknikeri Görev Tanımı

227.BAP Koordinatörlüğü Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

228-Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanımı

229-Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Görev Tanımı

230.Sağlık Kültür ve  Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü Sürekli İşçi Görev Tanımı

231-Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

232-Personel Daire Başkanlığı Akademik Atama Şube Müdürü Görev Tanımı

233-Akademik Personel Kadro İlan ve Görevlendirmeler Bürosu

234-Personel Daire Başkanlığı Emeklilik ve Arşiv Bürosu  Görev Tanımı

235-ÖSYM Büro Personeli Görev Tanımı

236-Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev Tanımı

237-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Görev Tanımı

238-Döner Sermaye İşletme Müdürü Görev Tanımı

239- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Birimi  Görev Tanımı

240-BAP Komisyon Üyesi Görev Tanımı

241-BAP Komisyon Başkanı Görev Tanımı

242-BAP  Koordinatör Görev Tanımı

243-Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

244-Elektrik Teknisyeni Görev Tanımı

245-Tekniker(Bilgisayar) Görev Tanımı

246-Merzifon Meslek Yüksekokulu Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

247-Aumaulab Kimyager Görev Tanimi

248-Aumaulab Merkez Gerçekleştirme Görevlisi

249-Aumaulab Merkez Müdür Yadimcisi Görev Tanimi 2

250-Aumaulab Merkez Müdür Yadimcisi Görev Tanimi

251-Aumaulab Merkez Müdürü Görev Tanimi

252-Aumaulab Satin Alma Yetkilisi Görev Tanimi

253-Aumaulab Taşinir Mal Kayit Yetkilisi Görev Tanimi

254-Aumaulab Teknik Hizmetler Görev Tanimi

255-Aumaulab Tekniker Görev Tanimi

256-Merzifon İİBF Kütüphane Memuru  Görev Tanımı

258-BAP Şube Müdürü Görev Tanımı