23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; Üniversitemizin iç/dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere Üniversitemiz Senatosunun 09/02/2017 tarihli ve 2017/17 sayılı kararı gereği “Amasya Üniversitesi Kalite Komisyonu” kurulmuştur.