Yönetmelik ve Yönergeler

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)

 

AÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

AÜ-ÖĞRENCİ DEKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

 

GENEL SEKRETERLİK 

AÜ-ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 

 

KURULLAR/KOMİSYONLAR

AÜ-EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

AÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

AÜ-GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

AÜ-ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

AÜ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

AÜ YAYIN ve YAYIN KOMİSYONU YÖNERGESİ 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

AÜ-ÖĞRETMENLİK UYGULAMA (STAJ) DERSİ YÖNERGESİ

AÜ-OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

AÜ- İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AÜ- ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AÜ- UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

AÜ- İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

AÜ-İŞYERİ EĞİTİMİ DERSİ ESASLARI VE UYGULAMALARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

AÜ-STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

AÜ-EBELİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI YÖNERGESİ

AÜ-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI YÖNERGESİ 

 

ENSTİTÜLER

AÜ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

YÖK-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖK-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

AÜ-SEMİNER YAZIM YÖNERGESİ

AÜ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

AÜ-LİSANSÜSTÜ YENİ DERS AÇMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

LiSANSÜSTÜ TEZLERiN ELEKTRONiK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESi VE ERİŞİME AÇlLMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

AÜ-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULÜ YÖNERGESİ

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

AÜ-MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK)YÖNERGESİ

AÜ- MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

AÜ-YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ

YÖK-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

AÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ 

AÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

 

PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

AÜ-PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

AÜ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA ROGRAMI STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

AÜ- MERKEZİ ARAŞTIRMA UYGULAMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

AÜ-SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AÜ-OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AÜ-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

YÖK-DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖK-DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

İÇ DENETİM BİRİMİ

AÜ-İÇ DENETİM YÖNERGESİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AÜ-İSG YÖNERGESİ

 

MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

AÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

ENGELSİZ ERİŞİM BİRİMİ

YÖK- ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ 

 

DAİRE BAŞKANLIKLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

 

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK-Stratejik Yönetim ve Raporlama

YÖNETMELİK-Kamu İhale Mevzuatı

YÖNETMELİK-İç Kontrol Mevzuatı

YÖNETMELİK-Harcırah Mevzuatı

YÖNETMELİK-Taşınır ve Taşınmaz Mevzuatı

YÖNETMELİK-Harcama ve Devlet Muhasebesi Mevzuatı

YÖNERGELER

AÜ-TAŞINIR MAL YÖNERGESİ

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

AÜ-KÜTÜPHANE YÖNERGESİ