YÖK 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)

KALİTE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

AÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

 

 

GENEL SEKRETERLİK 

AÜ-ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 

 

KURULLAR/KOMİSYONLAR

AÜ-EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

AÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

AÜ-GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

AÜ-ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

AÜ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

AÜ YAYIN ve YAYIN KOMİSYONU YÖNERGESİ 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

AÜ-ÖĞRETMENLİK UYGULAMA (STAJ) DERSİ YÖNERGESİ

AÜ-OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

AÜ- İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AÜ- ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AÜ- İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

AÜ-İŞYERİ EĞİTİMİ DERSİ ESASLARI VE UYGULAMALARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

AÜ-STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

AÜ-EBELİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI YÖNERGESİ

AÜ-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI YÖNERGESİ 

 

ENSTİTÜLER

AÜ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

YÖK-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖK-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

AÜ-SEMİNER YAZIM YÖNERGESİ

AÜ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

AÜ-LİSANSÜSTÜ YENİ DERS AÇMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

LiSANSÜSTÜ TEZLERiN ELEKTRONiK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESi VE ERİŞİME AÇlLMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

AÜ-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULÜ YÖNERGESİ

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

AÜ-MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK)YÖNERGESİ

AÜ- MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

AÜ-YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ

YÖK-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

AÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ 

AÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

 

PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

AÜ-PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

AÜ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA ROGRAMI STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

AÜ- MERKEZİ ARAŞTIRMA UYGULAMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

AÜ-SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AÜ-OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AÜ-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

YÖK-DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖK-DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

İÇ DENETİM BİRİMİ

AÜ-İÇ DENETİM YÖNERGESİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AÜ-İSG YÖNERGESİ

 

MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

AÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

ENGELSİZ ERİŞİM BİRİMİ

YÖK- ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ 

 

DAİRE BAŞKANLIKLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

YÖNERGELER

AÜ-ÖĞRENCİ DEKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

AÜ-SOSYAL TRANSKRİPT YÖNERGESİ

 

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK-Stratejik Yönetim ve Raporlama

YÖNETMELİK-Kamu İhale Mevzuatı

YÖNETMELİK-İç Kontrol Mevzuatı

YÖNETMELİK-Harcırah Mevzuatı

YÖNETMELİK-Taşınır ve Taşınmaz Mevzuatı

YÖNETMELİK-Harcama ve Devlet Muhasebesi Mevzuatı

YÖNERGELER

AÜ-TAŞINIR MAL YÖNERGESİ

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK VE YÖNERGELERİ

 

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

AÜ-KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 

 

AÜSSEM 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

UZEM

AÜ- UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ