Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, uluslararası alanda söz sahibi, teknolojik yenilikleri takip eden ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda,

  • Kalite Güvence Sistemine tüm paydaşlarımızın etkin katılımlarını sağlayarak dinamik bir anlayış ile iç ve dış paydaşların beklentilerini karşılamak,
  • Çağdaş bilimin gerektirdiği ilkeler ve yöntemler ışığında eğitim-öğretimin devamlılığını sağlamak ve bu doğrultuda sürekli iyileştirmeler yapmak,
  • Dünyadaki teknolojik ve bilişim alanlarındaki gelişmelere ayak uydurabilecek donanımda bireylerin yetiştirilmesi adına gerekli alt yapıyı oluşturmak,
  • Evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, eğitime, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak aydın insanlar yetiştirmek,
  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak.