2019 Yılı YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu

2018 Yılı YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu

 

YÖK İzleme Değerlendirme Kriterleri